Privacybeleid

Updated 30.07.2016

We waarderen uw bezoek aan de CompanyMood-website. De bescherming van persoonsgegevens is sinds de oprichting een belangrijk punt van zorg van ons. Persoonlijke gegevens worden daarom alleen verzameld in geval van legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO). Dus als u zich aanmeldt voor een proefaccount of per email contact met ons opneemt, horen we graag van u en nemen we aan dat u dit vrijwillig doet.

Onze gegevensbeschermingspraktijk voldoet aan de bepalingen van de Europese Data Protection Regulation (DSGVO), de Federal Data Protection Act en de Telemedia Act. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan voor de verwerking van vragen en mogelijk voor de verwerking van bestellingen / contracten. Alleen als u uw toestemming eerder afzonderlijk hebt gegeven, worden uw gegevens voor andere doeleinden gebruikt. Offerte, nieuwsbrief, etc. Diensten van derden die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zijn gebonden aan EU DSGVO-contracten volgens onze privacynormen.

1. Verantwoordelijke i.S.d. Art. 4, lid 7 DSGVOVerantwoordelijk volgens de GDPR, andere nationale wetten inzake gegevensbescherming en andere Gegevensbeschermingsvoorschriften zijn: CompanyMood GmbH Tempelstraße 7 66773 Schwalbach Email: info@company-mood.com

3. speciale functies van de website

Onze site biedt u verschillende functies aan, zoals een gratis proefperiode van 30 dagen of betaalde diensten, waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt met uw toestemming. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens hechten wij grote waarde aan de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het volgende leggen we uit wat er met deze gegevens gebeurt:

- Feedback van werknemers:
De gegevens die in het feedbackmasker zijn opgenomen, worden doorgestuurd naar uw bedrijf. Wij beschouwen de invoer en de toestemming voor de verdere verwerking van deze gegevens als vrijwillig, aangezien er een legitiem belang is om ervoor te zorgen dat de ingevoerde feedback wordt ontvangen. Als de feedback anoniem is, ontvangt uw bedrijf geen persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via support@company-mood.com. 6LINGOHUBDAY 7LINGOHUBDAY - Live chat functie:
De gegevens die via onze live chat worden opgenomen, worden alleen gebruikt voor het verwerken van verzoeken die via deze chat worden ontvangen. Er worden geen persoonlijke gegevens rechtstreeks doorgegeven. Als u gegevens invoert om contact met ons op te nemen, kunnen deze aan derden worden doorgegeven. Diensten van derden, die persoonsgegevens ontvangen, zijn contractueel gebonden aan de naleving van de gegevensbeschermingsnorm van CompanyMood of een gelijkwaardige norm (EU DSGVO). Na verwerking van de aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan. 9LINGOHUBDAY 10LINGOHUBDAY - Logingebied: 1 Op onze website heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een apart login gedeelte. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gebied bent vergeten, is er de mogelijkheid om deze gegevens opnieuw te laten toesturen nadat u uw contactgegevens (e-mailadres) hebt ingevoerd. De door ons in het kader van het gebruik van de loginruimte verzamelde, opgeslagen en verwerkte gebruiksgegevens worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt om misbruik tegen te gaan en om storingen te verhelpen of om de functionaliteit te behouden. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden. De gegevens die worden verzameld in het kader van de functie 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten' worden alleen gebruikt voor het opnieuw verzenden van vergeten toegangsgegevens. 12LINGOHUBDAY 13LINGOHUBDAY - Nieuwsbrief: 1
De gegevens die in het aanmeldmasker van onze nieuwsbrief worden geregistreerd, worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief, waarin wij informeren over al onze diensten. Na registratie sturen wij u een bevestigingsmail met daarin een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in). De nieuwsbrief kan op elk moment worden geannuleerd door op de afmeldlink te klikken. Uw gegevens worden door ons binnen zes maanden na de opzegging verwijderd. Ook als u het registratieproces niet voltooit, worden uw gegevens binnen zes maanden door ons gewist. 15LINGOHUBDAY

4. Uitwisseling van gegevens / doelbijlage

We geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden, voor zover dit voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, in het bijzonder voor de uitvoering van een gesloten contract. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats, behalve voor de doeleinden van contract- en betalingsverwerking.
Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt in het kader van uitdrukkelijke toestemming, worden deze gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor de toestemming is verleend en waarvoor u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang als nodig of wettelijk vereist voor het beoogde doel van de gegevensverzameling. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt bij het verantwoordelijke kantoor informatie opvragen over de opgeslagen gegevens die op u betrekking hebben.

5. Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens bij het oproepen van deze website of afzonderlijke bestanden op de website: IP-adres, website waaruit het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijdstip van ophalen, hoeveelheid verzonden gegevens en bericht over het succes van de oproep (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden.
Daarnaast gebruiken we de volgende plug-ins en actieve scriptinhoud om bezoeken aan deze website te evalueren:

• UserEngage:
Onze website maakt gebruik van UserEngage, een service van UserEngage z o.o., Grzybowska 87, Warsaw, 00-844 in Polen. UserEngage maakt onder meer gebruik van cookies die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In de context van het gebruik, gegevens, met name het IP-adres en activiteiten van de gebruikers naar een server van het bedrijf UserEngage z o.o. verzonden en opgeslagen daar. U kunt het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van Java Script in uw browser uit te schakelen of een hulpprogramma zoals 'NoScript' te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van UserEngage vindt u op de volgende link: https://userengage.com/en/Privacybeleid /

6. externe inhoud en/of verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve Java-Script-inhoud van externe aanbieders. Door de toegang tot onze website kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. In dit verband kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een Java-Script blocker te installeren, zoals de browser plugin 'NoScript' (www.noscript.net) of door Java-Script in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.

We gebruiken in detail: 5LINGOHUBDAG 6LINGOHUBDAG Matomo (voorheen Piwik)
Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Matomo (www.matomo.org), een webanalysesoftware van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, gebaseerd op ons legitieme belang bij statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimaliseringsdoeleinden in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Op basis van deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen voor hetzelfde doel worden aangemaakt en geëvalueerd. We gebruiken geen cookies in Matomo. De met de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw geanonimiseerde IP-adres) worden verwerkt op onze servers in Duitsland. De door Matomo gegenereerde informatie kan niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren door middel van anonimisering. 10LINGOHUBDAY 11LINGOHUBDAY Intrekking van de gegevensopslag door Matomo (voorheen Piwik) 12LINGOHUB DAG Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, dan kunt u de opslag en het gebruik in de volgende met een muisklik op elk gewenst moment tegenspreken: 1
Instellingen Webanalyse 1
. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat de volledige verwijdering van uw cookies betekent dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd. 15LINGOHUBDAY 16LINGOHUBDAY MyFonts Teller: 17LINGOHUBDAY Op onze site kunt u de scriptcode downloaden van het bedrijf MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (hierna: MyFonts). Als u Java-Script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java-Script-blokkering hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens naar MyFonts verzenden. We weten niet welke gegevens MyFonts koppelt aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden MyFonts deze gegevens gebruikt. Om de uitvoering van Java-Script code vanuit MyFonts als geheel te voorkomen, kunt u een Java-Script blocker installeren (bijv. www.noscript.net). Meer informatie over gegevensbescherming bij MyFonts vindt u onder de volgende link: 1https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions. 1
2

7. Informatie over het gebruik van cookies

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. De zogenaamde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd. U kunt uw eigen browser instellen op basis van uw wensen, zodat u op de hoogte bent van het instellen van cookies, per geval beslist over de acceptatie of de aanvaarding van cookies in principe aanvaardt of in principe uitsluit. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. om te herkennen dat uw pc ooit een verbinding met een website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Om te profiteren van onze handige functies, raden we u aan cookies voor onze website te accepteren.

8e gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, zodat wij u aanraden om informatie met een hoge behoefte aan geheimhouding per post te versturen. 3LINGOHUBDAY

9e herroeping van de toestemming - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijderen en blokkeren van gegevens

U heeft het recht op vrije informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Uw gegevens worden dan verwijderd, indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt een aan ons verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. U kunt verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens en ook suggesties sturen naar het volgende adres:

CompanyMood GmbH
Tempelstraße 7
66773 Schwalbach
E-mail: info@company-mood.com 8LINGOHUB DAG

Voor vragen over het verzamelen, verwerken, gebruiken, blokkeren en verwijderen van uw gegevens staat een contactpersoon tot uw beschikking bij CompanyMood: 1

Orlando Policchio 1

E-mail: orlando@company-mood.com 1

Tel: 49 6831 516 89 09 1